Opvoedings

project

Een rijk aanbod tot unieke sprongen


Elk kind is uniek. Iedereen is welkom op onze warme dorpsschool zoals hij is. We omarmen de talenten en mogelijkheden van de leerlingen en geven ze de ruimte om te groeien en fouten te maken. De diversiteit tussen de leerlingen maakt ons onderwijs rijker.

Jaarlijks worden culturele activiteiten gepland om op een creatieve manier zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken.

We zetten de leerlingen graag op een positieve manier in de kijker tijdens verjaardagsmomenten, toonmomenten in de klas, een gevarieerd aanbod aan schoolfeesten, projectdagen, …Sportdagen 

Schrijfdans

Techniek in de klas

Activiteiten in de bib

We springen samen

 

Naar school komen doe je niet alleen. Spelen, leren, experimenteren, onderzoeken doen we samen.

We zijn gericht op samenwerken en leren van elkaar en kunnen op deze manier een krachtige leeromgeving creëren die betrokkenheid en de zin tot levenslang leren uitlokt.

Als team staan we achter elkaar en pakken we de ontwikkeling van de kinderen samen aan. Geregeld staan we met 2 voor de klas. We werken ook regelmatig klasdoorbrekend om het leren van en met elkaar te stimuleren.

Poppenkast

Lessen wero per graad

Openklasmoment

Maatjeslezen

Sprong vol verwondering

 

We willen als school een gemeenschap vormen die nieuwe uitdagingen aangaat. Hiervoor laten wij ons inspireren door onverwachte (dagelijkse) gebeurtenissen. We gaan op ontdekking in de wereld waardoor er ruimte ontstaat voor verwondering. In elke ervaring gaan we op zoek naar de waarden en normen en leggen we hierbij waar het kan- een link met geloofsverhalen.

 

Om tot verwondering te komen is veiligheid en geborgenheid van essentieel belang. Vanaf het eerste moment dat kleuters hun stap in onze school zetten wordt hieraan belang gehecht. We zorgen voor duidelijkheid en voorspelbaarheid door het gebruik van daglijnen, foto’s van ouders in de klas, een rusthoekje, tijd nemen om klasafspraken te verwerven, …

 

Als leerkrachten kijken we vol verwondering naar de groeisprongen van onze leerlingen. Regelmatig gaan we in gesprek met de leerling om zicht te krijgen hoe de leerling zich voelt, wat zijn of haar noden zijn en wat we als school kunnen betekenen om hieraan tegemoet te komen. Deze kindcontacten zijn unieke momenten tussen leerkracht en leerling die ervoor zorgen dat de leerling opgroeit in een veilige klasklimaat en de leerkracht(en) zicht krijgen op de unieke sprong van elke leerling.Curieuzeneuzemoment

Gebruik van media

Viering

Uitstappen

Zorg om elke sprong

 

Zorg zien wij heel breed. We willen als school tegemoetkomen aan de individuele verschillen en noden van ieder kind. Daarom stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van elke leerling zonder de oden van de klasgroep uit het oog te verliezen. We streven ernaar dat kinderen zich goed in hun vel voelen op onze school omdat dit een basisvoorwaarde is om tot leren te komen.

 

De driehoek kind – ouder – leerkracht is de basis voor onze zorgwerking.

 

Indien nodig, kan er een beroep gedaan worden op ons zorgteam, zowel intern als extern.

 

De drie sleutelbegrippen van ons zorgbeleid zijn preventie, differentiatie en remediëren. Op die manier willen we kinderen aanspreken op hun unieke eigenschappen en talenten en ze heel nabij begeleiden tijdens hun groeiproces.

 

Het CLB en het leersteuncentrum alsook therapeuten in de ruime omgeving van de school zijn onze partners in het begeleiden van leerlingen.
Inleefspel OCMW

Huiswerkbegeleiding

Springklas

Bezoek aan het Godshuis

Ik spring respectvol met je om

 

Ons enthousiast team werkt elke dag aan een warme en veilige omgeving waar iedereen zich geborgen en gedragen voelt. Als open katholieke dialoogschool respecteren we hierbij de eigenheid van elk kind. Elkaar ontmoeten is verrijkend. We leren van elkaar en respect is daarbij een kernwoord. Naast het respectvol leren omgaan met zichzelf en de schoolgenoten, gaan we nog een stap verder en leren we de leerlingen ook zorg dragen voor de wereld om zich heen.
Werken rond groepsvorming

Spel speelplaatsafspraken

Projectweek

Helm op, fluo top!