3de leerjaar

Welkom in het derde leerjaar bij juf Hanne

Wat valt er te beleven in het 3de leerjaar?

Voor taal en rekenen zien we heel wat nieuwe leerstof: aanzet naar werkwoordspelling, automatiseren van de tafels, rekenen tot 1000, kloklezen... Maar we leren ook om nauwkeurig te werken!

Tijdens godsdienst zien we vooral verhalen rond het Godsvolk. De nadruk ligt op Jozef, zoon van Jacob, waardoor de Israëlieten in Egypte belanden. De 5 wereldgodsdiensten worden voorgesteld.

De lessen wereldoriëntatie worden gegeven samen met het 4de leerjaar. De activiteiten en thema's zijn aangepast aan de leefwereld en de interesses van de kinderen. Ook wordt de streek nader verkend. In mei is er de activiteit 'Week-in-eigen-streek', waar we een hele week op pad gaan in onze eigen streek. We leren over vlas, de honingbij, geschiedenis van de kreken, planten en bloemen, paling...


Kennen jullie trouwens 'Grey of the day' al? Hier krijgen de kinderen een raadseltje voorgeschoteld waar ze thuis samen met mama en papa een antwoord op moeten zoeken. In de klas wordt er dan, aan de hand van een powerpoint presentatie, iets geleerd over dit onderwerp.