1ste leerjaar

Welkom in het eerste leerjaar bij juf Kimberly

Vol verwondering naar het eerste leerjaar…

De overstap van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar is voor sommige kinderen een grote stap. We proberen deze stap kleiner te maken door in de loop van het schooljaar heel wat integratiemomenten te voorzien. Dit doen we door als leerkracht eens te wisselen van klas, klasdoorbrekende activiteiten, een klasuitstap, een lesje meevolgen, …

  

In het 1ste leerjaar hebben we aandacht voor:

  

Taalontwikkeling

Wij werken met de taalmethode ‘Ik lees met Hup en Aap’.  

We leren de letters d.m.v. sleutelwoorden, deze worden aangebracht in de themaverhalen. Hierdoor verruimen we onze woordenschat. Elk sleutelwoord wordt geanalyseerd en zo worden de afzonderlijke letters geleerd. Klaspop ‘Hup’ helpt ons bij het leren lezen en klaspop ‘Aap’ helpt ons bij het leren schrijven van de letters en woorden. Hierbij hebben we aandacht voor een verzorgde houding en een correcte pengreep.

We leren niet alleen ‘technisch lezen’, maar ook het ‘begrijpend lezen’ komt al aan bod.

Het vierde leerjaar helpt ons tijdens het maatjeslezen om het lezen extra in te oefenen.

Bovendien oefenen we onze schrijf- en spreekvaardigheden door een verhaal af te maken, na te vertellen een klasvoorstelling rond een Wero-thema te organiseren.

 

Ontwikkeling van wiskundig denken

Met de methode ‘Katapult’ leren we stap voor stap (concreet, schematisch, abstract) rekenen tot 20. We leren onder meer hoe we de getallen moeten schrijven, leren splitsen met een splitsboom, optellen en aftrekken tot 20, … Ook andere inhouden komen aan bod zoals: het uur en het halfuur, inhoud (1 l), gewicht (1 kg), …  

 

 

Rooms-katholieke godsdienst

Doorheen het jaar maken we kennis met de Jezusverhalen en de symboliek. We staan stil bij de feesten in het kerkelijk jaar. Ook leren we respect te hebben voor verschillende geloven. We willen de kinderen begeleiden in hun levensbeschouwelijke en religieuze groei.  

 

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld

Bij de lessen wereldoriëntatie is er een nauwe samenwerking tussen het 1ste en 2de leerjaar. De thema’s worden verspreid over 2 jaar. Enkele onderwerpen die aan bod komen: herfst, gezondheid, het weer, zintuigen, … Deze zijn aangepast aan de leefwereld en interesses van de kinderen. Regelmatig is hier ook een uitstap aan verbonden.

 

 

Muzische ontwikkeling

In de lessen beeld, muziek, dans en drama leren de kinderen zich muzisch uitdrukken, leren ze genieten van kunst, leren ze bepaalde technieken, …

 

Mediakundige ontwikkeling

De leerlingen gaan regelmatig op ontdekking in de digitale wereld.  Ze leren enkele computervaardigheden en de IPads en laptops worden af en toe geïntegreerd in de lessen om bv. leerstof verder in te oefenen, filmpjes te bekijken, ...


Klasafspraken

In de eerste klas staan er zes afspraken centraal. In het begin van het schooljaar worden deze aangebracht met verschillende prentenboeken. We genieten van het voorlezen en nadien komen we tot onze klasafspraak.

In onze klas:

… mogen we fouten maken

… hoort iedereen erbij

… helpen we elkaar

… hebben we vertrouwen in onszelf

… zijn we de beste vrienden

… mag iedereen zichzelf zijn


Hoekenwerk

De aangebrachte leerstof oefenen we wekelijks extra in tijdens het hoekenwerk. Op een speelse manier oefenen we de geleerde zaken in. We zetten hierbij sterk in op de samenwerkingsvaardigheden.