4de leerjaar

Welkom in het vierde leerjaar bij juf Shana en juf Hanne

Wat valt er te beleven in het 4de leerjaar?

Het Nederlands heeft steeds minder geheimen. Toch leren de kinderen in het vierde leerjaar nog wekelijks spelling. Stap voor stap leren ze ook werkwoorden vervoegen. In een zin gaan dan ook op zoek naar het onderwerp en de persoonsvorm om deze te kunnen aanduiden. 


In het 4de leerjaar wordt de wiskundewereld alweer wat groter voor de kinderen. Er komt nieuwe leerstof aan bod in de verschillende vakonderdelen. Er wordt gewerkt met breuken, kommagetallen tot op 0.001, natuurlijke getallen tot 100.000, rekenen met maateenheden, instap voor de oppervlakte… 

 

 Tijdens de lessen godsdienst werken we rond het Mozesverhaal. Ook wordt er met de klas aandacht besteed aan het klassikale gebedenboek.


De lessen wereldoriëntatie worden gegeven a.d.h.v. het nieuwe leerplan ZILL. Hierbij is er een nauwe samenwerking tussen het 3de en 4de leerjaar. Ook wordt er aandacht besteed aan het tijdskader waarbij de leerlingen leren werken met de eeuwenband. In het ruimtekader is er dan weer aandacht voor het leren over de kaart van België

Ieder jaar verkennen we de streek tijdens onze 'Week-in-eigen-streek'. Tijdens deze week trekken we erop uit met onze fiets en leren we iets meer over het vlas, de paling, de kreken, de honingbij, survival, de Boerekreek...


Wist je dat we in het 4de leerjaar ook blind leren typen