Lezen op school

Maatjeslezen

Wat is maatjeslezen? 

Tutorlezen is een systeem waarbij leerlingen elkaar systematisch en op een gestructureerde manier hulp geven. Een leerling van een hogere klas leest met een leerling van een lagere klas. Dit doen we iederen week voor een half uur. 

 

Waarom doen we aan maatjeslezen? 

 


Gedichtendag 2024

De leerkrachten hadden per graad allerlei activiteiten uitgewerkt rond gedichten. De leerlingen kozen een activiteit naar interesse.

Op de ramen werden ook mooie gedichten geschreven. 

Leeshoekenwerk in het 1ste leerjaar

Lezen in de vakantie

Tijdens iedere vakantie hebben de leerlingen de mogelijkheid om een boek te lenen uit onze schoolbib. 

Aan iedere leerling wordt ook een leesbingo meegegeven. Zo proberen we het lezen in de vakantie te motiveren.

Lezen tijdens de middag

Tijdens de middag kunnen de leerlingen alleen of per 2 in een boekje lezen in onze schoolbib. 

Voorleesweek 2023

Ieder jaar nemen wij deel aan de voorleesweek. Dit jaar stond onze voorleesweek in teken van de vluchtelingen. Juf Amaryllis kwam voorlezen in de klassen met behulp van de Kamishibai.

Activiteiten in de bib

Juf Wendy leest voor aan de kleuters

Iedere maandagmiddag is er een middagactiviteit voor de kleuters. De kinderen mogen hier bouwen, tekenen, kleuren, knutselen... Af en toe leest juf Wendy ook een verhaaltje voor. De kinderen luisteren heel aandachtig en genieten van het verhaal.

Nauwe samenwerking met de bib van Sint-Laureins

Ieder trimester brengt de bib van Sint-Laureins ons een box met boeken waarin we kunnen lezen in de klas. 

Mystery boeken in het vierde leerjaar

Lezen met een leesouder

Iedere vrijdag lezen de kinderen van 1L, 2L en 3L samen met een leesouder. Zo oefenen we verder op het technisch lezen.

In het derde leerjaar lezen we tijdens het open onthaal in het donker!

In het tweede leerjaar lezen wij op gekke plekken

De letterdief

De kleuters leren de letters kennen samen met de letterdief. 

Werken aan woordenschat

In de kleuterklas wordt er bij ieder thema een woordenschatmuur opgebouwd samen met de kleuters. 

Masked Reader

Welke leerkrachten zitten er verstopt achter de maskers? Luister goed naar het verhaal en raad mee!